Personal


   
Magnus Nilsson, VD Jonas Jakobsson
- Äger & driver Nttab. - Kör 4:axl krokbil.
- Kör boggiekrokbil. - Anställd sedan April 2004.
   
   
Bild Kommer  
Richard Jakobsson  
-  
- Anställd sedan 2015.