Entreprenad

Nttab kan åta sig allehanda gräv & schaktuppdrag. Vi har en 20 tons larvmaskin till förfogande. Bland annat kan vi hjälpa er med husdränering, avlopp, husgrunder, vägdikning mm. Vi utför även grönyteskötsel allt från gräsmattor till ängar & igenväxta åkrar. Inom vägunderhållning kan ni anlita oss för arbeten såsom vägskrapning, sommarsaltning, vinterskötsel (plogning, sandning & saltning). Om ni har bekymmer med stora stenar & berg kan vi hjälpa er med stenspräckning - som är ett mycket bra alternativ vid sprängning nära hus.

   
Åkerman H10B    

Utrustad med miljömotor, scanlaser, rototilt, asfaltsskärare & tjälkrok. Planering, gräv, berg & smalskopa.

 

 

Länkar - Flytta Hus  - Roy Mattssons Entreprenad